Zwangerschaps
yoga

Wat is zwangerschapsyoga en hoe verhoudt het zich tot yoga?

Zwangerschapsyoga is een unieke vorm van zwangerschapsbegeleiding, waarbij yoga toegepast wordt op de zwangerschap en de bevalling. De zwangerschap kunnen we zien als een door de natuur aangereikt bewustwordingsproces. In de zwangerschap begint de transformatie naar het moederschap. Zwangerschapsyoga kan je helpen om op een ontspannen manier die veranderingen toe te laten. Om je zwangerschap in ontspannen overgave te ervaren en te leren vertrouwen op de wijsheid van je lichaam, ook tijdens de bevalling.

Kernbegrippen van de zwangerschapsyoga zijn ontspanning, concentratie en kracht. Alle drie deze begrippen zijn van belang in zowel de zwangerschap als bij de bevalling. Ontspanning heb je nodig om jezelf niet uit te putten. Concentratie, gebundelde aandacht, zodat je gedachten er niet met je vandoor gaan. Kracht om je zwangerschap te dragen en bij de bevalling voor het baren: het uitdrijven van de baby. Ontspanning is de basis. Als je niet kunt ontspannen, kun je je ook niet concentreren. Voor kracht geldt hetzelfde. Zonder ontspanning geen kracht.

Wat er nog meer gebeurt, is dat je door de concentratie op de adem vanzelf je aandacht naar binnen richt. Je gaat van denken naar voelen, je gedachten komen tot rust. Yoga is het stil leggen van de wervelingen van het denken, informatie brengt ons makkelijker naar buiten. Yoga helpt je in vertrouwen leren voelen, dit toestaan en je hieraan over te geven.

Een manier om je te verbinden met je lichaam en je lichaam te laten vertellen wat het nodig heeft.

Tips voor kraamzorg en verloskundige praktijk

De rol van de adem in de zwangerschapsyoga

We besteden in yoga buitengewoon veel aandacht aan de adem, hoe de adem een belangrijk hulpmiddel is om je aandacht te richten en om bewust te kunnen ontspannen. Met yoga-oefeningen kun je ervaren dat elke beweging, elke inspanning, vanuit ontspanning voortkomt. Dat voel je als je adem en beweging bewust samen laat gaan. Je inademing is steeds de impuls van de beweging, met je uitademing beweeg je langzaam en geconcentreerd weer terug.

Je wordt je bewust van je lichaam en je ontwikkelt souplesse in je wervelkolom, bekken en bekkenbodem. Je leert bewust je adem te voelen in je buik en in je bekken. En hoe je met je adem van binnenuit ruimte maakt voor je kindje, zowel nu in je zwangerschap als straks tijdens de bevalling.

Het belang partnerlessen

In de zwangerschapsyoga en zo ook met de partnerles is er aandacht voor de zwangerschap en de bevalling, en wat de partner kan doen om voor de vrouw de zwangerschap te helpen dragen, en te verlichten. Het is van belang dat je je realiseert dat je het grootste gedeelte van de bevalling samen bent, en dan is het fijn als je voorbereid bent, en weet hoe je de vrouw kunt ondersteunen. Zo kun je als partner een belangrijke rol en bijdrage leveren aan het verloop van de bevalling. De partnerlessen zijn lessen met tips en oefeningen voor jullie samen. Daarin is er ook aandacht voor de bevalling en voor hoe je partner je daarbij met adem- en andere oefeningen kan ondersteunen.

Je kunt al beginnen als je drie maanden zwanger bent. De lessen zijn doorlopend zonder begin of eind, je kunt ze blijven doen tot aan je bevalling.

Lestijden & kosten

De zwangerschapsyogales is op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur.

De kosten voor zwangerschapsyoga bedragen € 22,50 per les en zijn per maand te voldoen.

Vergoeding zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een zwangerschapscursus. Dit is afhankelijk van de zorgverzekering waar je verzekerd bent en door jou gekozen aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.